Het dagelijks bestuur van het Kolveniersgilde Sint Dionysius

bestaat uit een Hoofdman en twee Dekens;


  • Hoofdman (Voorzitter) C. Swaans
  • Regerend Deken (Penningmeester) W. Minnaert
  • Toeziend Deken (Secretaris) J. van Geloven

Daarnaast word de overheid gecompleteerd door leden met een adviserende functie;

  • Oud raad (oudste leden in dienstjaren) 
  • Barcomissie en koning


Het gilde kent ook nog een aantal commissies, meestal bestaande uit vrijwillig toegetreden leden;

  • Feestcommissie, verantwoordelijk voor de organisatie van de Teerdag en Kerstviering.
  • Schietcommissie, Verantwoordelijk voor de organisatie van de schietwedstrijden.

Aan het hoofd van de schietcommissie staat de koning, deze word bij de organisatie bijgestaan door een tweetal vrijwilligers.  


"ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD"